Coaching Het Zand - Utrecht - Leidsche Rijn

Individuele begeleiding / kindercoaching

Ik bied individuele begeleiding aan kinderen in de vorm van een 1-op-1 coachingstraject. Door individueel te werken kan heel gericht aan de vraag en het doel van het kind gewerkt worden. Ook kan ik zo precies aansluiten bij wat er op dat moment speelt en nodig is. Ieder kind is anders waardoor een coachingstraject altijd maatwerk is.

Zowel bij gedrag (sociaal-emotioneel) als leermoeilijkheden (didactisch) kan ik van betekenis zijn.

QUIET PEOPLE HAVE THE LOUDEST MINDS – STEPHEN HAWKINGS