Coaching Het Zand - Utrecht - Leidsche Rijn

Individuele begeleiding / kindercoaching

Ik bied individuele begeleiding aan kinderen in de vorm van een 1-op-1 coachingstraject. Door individueel te werken kan heel gericht aan de vraag en het doel van het kind gewerkt worden. Ook kan ik zo precies aansluiten bij wat er op dat moment speelt en nodig is. Ieder kind is anders waardoor een coachingstraject altijd maatwerk is.

In een coachingstraject staat de hulpvraag van het kind centraal. Als coach stem ik mijn werkwijze en -methode af op het kind, waarbij spelvormen een grote rol innemen. Iets wat spelenderwijs wordt ontdekt, wordt beter onthouden.

Stap voor stap ga ik met het kind op ontdekkingstocht naar:

  • wie ben ik?
  • wat wil ik?
  • wat kan ik?

Kinderen hebben deze antwoorden en kennis in zich, maar hebben soms een steuntje nodig om het te vinden. De coaching is praktisch en laagdrempelig en zorgt dat het kind al vanaf de eerste sessie stappen gaat zetten.

Thema’s waar ik jouw kind bij kan helpen, zijn onder andere:

  • zelfvertrouwen
  • faalangst
  • omgaan met zijn gevoeligheid
  • zich leren uiten
  • assertiviteit en grenzen stellen
  • meer rust ervaren
  • omgaan met spanning en stress

Heb je nog geen concrete vraag, maar herken jij jouw kind wel in deze situaties. Ook dan ben je van harte welkom.

Werkwijze

Nadat er een eerste telefonisch of mail contact is geweest, kunnen we een kennismakingsgesprek inplannen. Voorafgaand aan dit gesprek ontvang je een formulier met diverse vragen over jouw kind en datgene waar hij of zij tegen aan loopt. Op basis hiervan krijg ik een eerste beeld van het kind en wat er speelt zodat we gezamenlijk goed voorbereid het gesprek aan gaan. Tijdens de kennismaking kan je kind ontdekken of er een klik is, gaan we waar nodig dieper op de vragen in, maken we de hulpvraag concreet en bespreken we wederzijdse verwachtingen. Na afloop van het gesprek stel ik op basis van de hulpvraag een traject samen, welke ik met de ouders afstem.

Bij het coachen van een kind is goede samenwerking en afstemming tussen ouders en coach van groot belang. Dit bevordert het resultaat van de begeleiding. Contactmomenten, zoals evaluatiegesprekken, e-mail of telefonisch contact, vormen daarom een vast onderdeel in het traject en zijn in de prijs inbegrepen. Ook is het mogelijk om als ouder bij de coachsessies aanwezig te zijn.

Duur en kosten

Aangezien het maatwerk betreft, zijn de duur en kosten van een traject per kind verschillend. Om een richtlijn te geven, een gemiddeld traject duurt 3 maanden met ongeveer 6 à 8 sessies.

ADVIES | De kinderen waar ik mee werk, houden over het algemeen niet van onbekende situaties en mensen. Ik raad ouders daarom aan om eerst contact op te nemen met mij, voordat je het met jouw kind bespreekt. Samen kunnen we dan kijken hoe jouw kind het beste voorbereid kan worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het kennismakingsgesprek bij jullie thuis te laten plaats vinden.

 

QUIET PEOPLE HAVE THE LOUDEST MINDS – STEPHEN HAWKINGS