Kernvisiemethode

Begeleiding bij leermoeilijkheden

Bij sommige kinderen komt er op school niet uit wat er in zit. Ze lopen vast op spelling, lezen en/of rekenen. Het is niet dat ze het niet kunnen, maar deze kinderen hebben een andere manier van leren.

Herken je (enkele van) onderstaande zaken bij jouw kind?

  • over (loze) woorden heen lezen en/of zinnen een eigen draai geven
  • regelmatig ue /eo / iu schrijven in plaats van eu / oe / ui
  • aftreksommen optellen en/of optelsommen aftrekken
  • moeite met de tafels leren (automatiseren)
  • de kluts kwijtraken bij verhaalsommen
  • moeite met analoog klokkijken en/of weinig gevoel bij tijd
  • (vermoedens van) dyslexie, dyscalculie

Dan kan ik jouw kind met behulp van de Kernvisie methode diverse technieken aanleren om informatie zelf visueel op te slaan en blijvend te kunnen reproduceren.

Werkwijze

Na het (gratis) intakegesprek, volgen zo’n 6 à 8 coachsessies, waarin jouw kind de technieken rondom de Kernvisie methode zichzelf eigen maakt. Tussen de gesprekken liggen steeds 3 weken, zodat je kind de gelegenheid heeft om het geleerde zichzelf eigen te maken. Daarbij heeft het kind jou, als begeleider, nodig.

We starten met een intake om vast te stellen of jouw kind gebaat kan zijn bij deze methode. Zo ja, dan plannen we de eerste sessie in. Na deze eerste sessie gaat je kind met de basismethodiek naar huis, zodat het zelf kan ontdekken dat het op deze wijze wel gaat lukken. Vervolgens worden in de volgende sessies weer nieuwe elementen aangereikt. Doordat de resultaten direct zichtbaar zijn, komt dit de motivatie van jouw kind ten goed.

Als ouder ben je bij iedere sessie aanwezig, zodat je jouw kind thuis kunt helpen om het geleerde in de praktijk te brengen.

Het is ook mogelijk om dit traject te combineren met sociaal-emotionele begeleiding.

Duur en kosten

Een traject bestaat uit ongeveer 6 à 8 sessies met tussenpozen van 3 weken. Een traject duurt dus ca. 4 tot 6 maanden.

De kosten per sessie zijn € 70,= (ca. 1 uur)

Als dit traject gecombineerd wordt met sociaal-emotionele begeleiding, dan stemmen we een all-in tarief af op basis van onder andere de coachvraag en het te verwachten aantal sessies.

Als je dicht bij jezelf blijft, kun je ver komen – Ingspire