Coaching Het Zand - Utrecht - Leidsche Rijn

Privacyverklaring, cookies, copyright en disclaimer

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Coaching Het Zand gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64925927

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.coachinghetzand.nl is een belangrijke taak voor mij. Daarom beschrijf ik in deze privacy policy welke informatie wordt verzameld en hoe deze informatie wordt gebruikt.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.coachinghetzand.nl te gebruiken, gaat u akkoord met de privacy policy en de voorwaarden die ik hierin heb opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Coaching Het Zand en specifiek www.coachinghetzand.nl, kunt u mij benaderen via e-mailadres welkom@coachinghetzand.nl.

4) Persoonsgegevens

  • Doel van verwerking

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Indien u uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan worden deze gegevens enkel gebruikt om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

  • Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht worden verzameld.

 

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

 

  • Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

  • Bewaartermijnen

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

  • Rechten betrokkene

Ik respecteer uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen.

5) Monitoren gedrag websitebezoeker

www.coachinghetzand.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites, omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die ik, via cookies, registreer, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitor ik waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie wordt anoniem bijgehouden en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

6) Gebruik van cookies

www.coachinghetzand.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dit kan alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u de website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert. Cookies plaatsen doe ik om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op deze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houd ik bij welke informatie de browser deelt.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst), zodat ik kan analyseren hoe bezoekers mijn site gebruiken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De “cookiewet”

Zoals hierboven beschreven (dat is de officiële verklaring die gebruikers van Google Analytics op hun website moeten plaatsen) maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere informatie waarmee ik deze website kan verbeteren voor gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen.

In de nieuwe privacy wetgeving zijn functionele en technische first-party cookies (bijvoorbeeld om een wachtwoord op te slaan) toegestaan zonder toestemming van de gebruiker, mits wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. First-party cookies worden geplaatst door de eigenaar van de website en zijn in de meeste gevallen belangrijk voor het functioneren van de website.

Third party cookies echter zijn cookies die niet van de eigenaar van de website zijn, maar van derden, bijvoorbeeld van adverteerders of advertentieplatformen. Deze cookies zijn niet meer toegestaan zonder uw expliciete toestemming vooraf. Ook voor first party cookies die gegevens van personen opslaan en niet strikt noodzakelijk zijn, is toestemming nodig.

IP-adres wordt niet geregistreerd

Volgens de officiële regels is het cookie van Google Analytics een first-party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘www.coachinghetzand.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Coaching Het Zand en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Daarnaast heeft Coaching Het Zand Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar uw IP adres te herleiden zijn. Ook is het Analytics-account van Coaching Het Zand zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. Daarmee is het Analytics-cookie van Coaching Het Zand een niet-privacy gevoelig functioneel cookie dat strikt noodzakelijk is en essentieel voor bezoekers, omdat daarmee de kwaliteit van Coaching Het Zand gewaarborgd kan blijven. Het Analytics-cookie blijft 12 maanden geldig.

Geen andere cookies

Op www.coachinghetzand.nl worden naast bovengenoemde Analytics-cookies geen andere cookies gebruikt.

7) Cookies uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Opt-out Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren, dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Disclaimer

Deze site wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhouden door Coaching Het Zand. Dit is echter geen garantie dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Coaching Het Zand kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen, bijvoorbeeld schade of gederfde winst, als gevolg van het gebruik van deze informatie, het vertrouwen op deze informatie of acties ondernomen op basis van deze informatie. Ook kan Coaching Het Zand niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site.

Copyright

De inhoud van de site is eigendom van Coaching Het Zand. Alle rechten zijn voorbehouden aan Coaching Het Zand. De inhoud is alleen voor persoonlijk gebruik en mag niet vermenigvuldigd, gepubliceerd of opgenomen in databestanden of softwareprogramma’s zonder schriftelijke toestemming van Coaching Het Zand. Ook het kopiëren van (delen van) de informatie, anders dan voor persoonlijk gebruik, is niet toegestaan.

© Judith van Zuylen | Coaching Het Zand