Coaching Het Zand

Begeleiding op sociaal-emotioneel vlak

In een coachingstraject staat de hulpvraag van het kind centraal. Als coach stem ik mijn werkwijze en -methode af op het kind, waarbij spelvormen een grote rol innemen. Iets wat spelenderwijs wordt ontdekt, wordt beter onthouden.

Thema’s waar ik jouw kind bij kan helpen, zijn onder andere:

 • zelfvertrouwen
 • faalangst
 • omgaan met zijn gevoeligheid
 • zich leren uiten
 • assertiviteit en grenzen stellen
 • meer rust ervaren
 • omgaan met spanning en stress

Heb je nog geen concrete vraag, maar herken jij jouw kind wel in deze situaties? Ook dan ben je van harte welkom.

Stap voor stap ga ik met het kind op ontdekkingstocht naar:

 • wie ben ik?
 • wat wil ik?
 • wat kan ik?

Kinderen hebben deze antwoorden en kennis in zich, maar hebben soms een steuntje nodig om het te vinden. De coaching is praktisch en laagdrempelig en zorgt dat het kind al vanaf de eerste sessie stappen gaat zetten.

Werkwijze

Nadat er een eerste telefonisch of mail contact is geweest, kunnen we een kennismakingsgesprek inplannen. Voorafgaand aan dit gesprek ontvang je een formulier met diverse vragen over jouw kind en datgene waar hij of zij tegen aan loopt. Op basis hiervan krijg ik een eerste beeld van het kind en wat er speelt, zodat we gezamenlijk goed voorbereid het gesprek in gaan. Tijdens de kennismaking kan je kind ontdekken of er een klik is, gaan we waar nodig dieper op de vragen in, maken we de hulpvraag concreet en bespreken we wederzijdse verwachtingen. Na afloop van het gesprek stel ik op basis van de hulpvraag een traject samen, welke ik met de ouders afstem.

Bij het coachen van een kind is goede samenwerking en afstemming tussen ouders en coach van groot belang. Dit bevordert het resultaat van de begeleiding. Contactmomenten, zoals evaluatiegesprekken, e-mail of telefonisch contact, vormen daarom een vast onderdeel in het traject en zijn in de prijs inbegrepen. Ook is het mogelijk om als ouder bij de coachsessies aanwezig te zijn.

Duur en kosten

Een traject duurt ongeveer 3 maanden en bestaat uit:

 • Intake met ouders
 • Kennismaking met het kind
 • Ca. 8 coachsessies
 • 2 Evaluatiemomenten met ouders
 • 2 Bel-afspraken na afloop van het traject
 • Contactmomenten en verslaglegging naar behoefte over en weer
 • Dat wat nodig is, zoals bijvoorbeeld oudercoaching, gesprek met school, inzet van een externe etc. Een en ander uiteraard indien nodig én na afstemming met jullie.

De investering voor dit maatwerk coachtraject is € 850,= (all-in)

Als dit traject gecombineerd wordt met didactische begeleiding, dan stemmen we een all-in tarief af op basis van onder andere de leervraag en het te verwachten totaal aantal sessies.

ADVIES | De kinderen waar ik mee werk, houden over het algemeen niet van onbekende situaties en mensen. Ik raad ouders daarom aan om eerst contact op te nemen met mij, voordat je het met jouw kind bespreekt. Samen kunnen we dan kijken hoe jouw kind het beste voorbereid kan worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het kennismakingsgesprek bij jullie thuis te laten plaats vinden.

Als ik het even niet meer weet, doe ik altijd een stapje vooruit – Loesje